Velkommen til Gamle Stadion

F r e d r i k s t a d

Gamle Stadion, Fredrikstad består av tilsammen åtte selvstendige sameier.
Du kan få mere informasjon om det enkelte sameiet ved å klikke på linkene nedenfor.

  • Sameiet Gamle Stadion 1
  • Sameiet Gamle Stadion 2
  • Sameiet Gamle Stadion 4 (under utvikling)
  • Sameiet Gamle Stadion 5 (under utvikling)
  • Sameiet Gamle Stadion 6 (under utvikling)
  • Sameiet Gamle Stadion 7/8 (under utvikling)
  • Sameiet Gamle Stadion 9 (under utvikling)
  • Sameiet Gamle Stadion 10 (under utvikling)

Her på den gamle historiske fotballarenaen i Fredrikstad er det nå skapt et unikt og godt bomiljø. Her er det grønt og fint, lett å bevege seg rundt og kort vei til det meste. Enkelt, trygt og trivelig er tre ord som beskriver oss godt.

Beboerne spenner over alle aldre, fra studenter til pensjonister. Det skal være enkelt, trygt og godt å bo her, og det virker som om de alle trives svært godt her.

Ferdig utbygd er det nå totalt 192 leiligheter fordelt på 14 bygninger, som igjen er organisert i 8 forskjellige boligsameier.

I tillegg eier vi parkområdene gjennom et felles sameie. 

Boligbyggingen på Gamle Stadion ble påbegynt i 2011 og siste byggetrinn stod ferdig i 2021